Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng XIII

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu sẽ họp phiên trù bị tại hội trường lớn Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Thứ hai, 25/01/2021 12:29

Thời sự