Ngày mai, khai mạc kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI