Ngày mới ở xã đảo Cam Bình

Xã đảo Cam Bình thành phố Cam Ranh có 4 thôn với hơn 5 nghìn nhân khẩu sinh sống trên 2 đảo Bình Ba và Bình Hưng. Đời sống của nhân dân trên đảo phụ thuộc vào đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Những năm gần đây được sự quan tâm của nhà nước đặc biệt là các chương trình phát triển kinh tế biển, hải đảo, xây dựng nông thôn mới, bộ mặt xã đảo đã có nhiều đổi thay. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, an ninh chính trị đảm bảo, một cuộc sống bình yên tươi đẹp đã và đang đến với xã đảo Cao Bình.

Thứ tư, 21/10/2020 22:20

Thời sự