Ngày nào cũng tếu táo, Leon bất ngờ có hôm 'nghiên túc' cạnh chị Lisa mà ai thấy cũng lạ