Nghệ An: Cách ly 21 ngày đối với người về từ vùng dịch ở Hà Tĩnh