Nghệ An: Đến nhà một F0, hàng chục người trong xóm phải đi cách ly