Nghệ An – Hà Tĩnh tiêm đủ 2 mũi vắc xin được qua lại bình thường