Nghệ An: Nỗ lực bao phủ vaccine COVID-19 ở khu vực miền núi