Nghệ An: Quản lý, giám sát chặt chẽ người cách ly ở nhà, khu phong tỏa