Nghệ An bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh từ 12-17 tuổi