Nghệ An cho phép nhiều địa phương bán hàng ăn uống trở lại