Nghệ An cơ bản hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 cho học sinh THPT