Nghệ An mở cửa đón khách về các điểm du lịch cộng đồng