Nghệ An nước lũ dâng đến nóc nhà, 2 người bị cuốn trôi mất tích