Nghề 'trai bao' ở Trung Quốc: Được tặng siêu xe, tiền mặt hơn tỷ đồng, cuộc sống giàu sang nhưng cũng lắm u tối