Ngoài đẹp trai, Lee Min Ho còn gây ấn tượng 'hết hồn' bởi điểm này!