Ngoại trưởng Mỹ thăm Ấn Độ, trọng tâm là vaccine và Trung Quốc