Người Hà Nội kỳ vọng tân Chủ tịch giải quyết dứt điểm những vấn đề nóng