Người Thái thừa nhận: 'Thắng Việt Nam là không thể'