Người biểu tình Myanmar 'nhuộm đỏ' đường phố dịp tết cổ truyền