Người chưa tiêm vaccine nhiễm Omicron có triệu chứng nặng hơn