Người đại diện Đặng Văn Lâm phản pháo, mỉa mai thủ môn Thái Lan