Người đại diện của Văn Lâm tuyên bố muốn gửi đơn lên FIFA và LĐBĐ Thái Lan ngay lập tức