00:00

Người dân Ấn Độ lại tụ tập bên bờ sông Hằng để tham gia lễ hội

TIN LIÊN QUAN