Người dân Indonesia sẽ không được tập trung đông người đón Giáng sinh và Năm mới 2022