Người dân Mỹ tin tưởng vào khả năng phục hồi kinh tế của Tổng thống Mỹ