00:00

Người dân Quảng Nam đào hầm, đưa cả nhà xuống trú ẩn để tránh bão số 9

TIN LIÊN QUAN