Người dân vùng sạt lở Trà Leng sắp có nhà mới đón Tết