Người đẹp được kỳ vọng thay Khánh Vân 'phục thù' tại Miss Universe 2021 là ai?