Người đưa đón trẻ Trường Gateway kháng cáo: 'Điểm mấu chốt khác'