Người hùng cứu mạng bé gái: 'Cháu đã gọi tôi là bố'