Người kết nối ý Đảng lòng dân

Công cuộc phát triển đất nước, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển hôm nay đã tạo nên nhiều đổi thay nơi các buôn làng ở Tây Nguyên. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, khối đại đoàn kết đồng bào liên tục được củng cố, trong đó không thể không kể đến vai trò của các già làng, trưởng bản, những người có nhiều uy tín cao trong đồng bào. Không chỉ là những tấm gương sáng mẫu mực về đạo đức, lối sống, bằng uy tín, sức ảnh hưởng của mình, họ được coi là những cây đại thụ biên thùy, là cánh tay nối dài của bộ đội biên phòng, của các lực lượng chức năng, góp phần vun đắp cho nền biên phòng dân ngày càng vững chắc.

Thứ hai, 12/07/2021 17:11

Thời sự