Người mắc Covid-19 muốn điều trị tại nhà ở Hà Nội cần những điều kiện gì?