Người mắc Covid-19 ở Hà Nội có thể được điều trị tại nhà