Người mẹ và gã nhân tình nhẫn tâm bạo hành, xâm hại bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sẽ phải trả giá như thế nào?