Người nghèo hưởng lợi từ các dự án phát triển bền vững nông thôn miền Trung

Trong những năm qua, nhiều mô hình sinh kế thích ứng và chống biến đổi khí hậu đã được triển khai tại nhiều địa bàn khó khăn, vùng dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh miền Trung. Qua đó, đời sống người dân vùng hưởng lợi từng bước cải thiện, môi trường thiên nhiên được bảo vệ.

Sáng 27/3, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. Đây là một đơn vị thuộc trường Đại học Nông Lâm Huế với đối tượng phục vụ là người nghèo, dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng bị tổn thương, nhất là phụ nữ và trẻ em.

Theo TS. Trương Quang Hoàng, Giám đốc Trung tâm CRD, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, đơn vị đã thực hiện 192 dự án, với tổng kinh phí gần 240 tỷ đồng. Các dự án đều thành công tốt đẹp, đóng góp có hiệu quả cho phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn ở nơi triển khai.

Hoạt động của Trung tâm đã trực tiếp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hàng chục ngàn hộ hưởng lợi, góp phần xứng đáng vào phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương; tham gia tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn ở nhiều tỉnh miền Trung.

Bên cạnh sứ mệnh phát triển nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển sinh kế để xoá đói giảm nghèo, CRD còn tham gia tích cực vào công tác xã hội với các dự án liên quan đến bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới. Từ chỗ chỉ có một lĩnh vực hoạt động ban đầu là Phát triển sinh kế và XĐGN, cho đến nay Trung tâm đã và đang thực hiện 4 lĩnh vực với nhiều loại hoạt động khác nhau. Nhiều hoạt động được tiến hành cấp tỉnh và cấp trung ương với mức độ ngày càng được nâng cao.

Cùng với việc tăng thêm về các lĩnh vực, phạm vi hoạt động cũng không ngừng được mở rộng. Hiện nay, Trung tâm có hoạt động thường xuyên ở 9 địa phương, gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, có một số dự án được thực hiện ở khắp các tỉnh miền Trung, thậm chí còn mở rộng ra các các tỉnh khác như Đồng Nai, Lào Cai, Yên Bái và Đắk Lắk,….

Trong năm 2020, dù đối diện với rất nhiều khó khăn, CRD vẫn nỗ lực để thực hiện hiệu quả 12 dự án tại 8 tỉnh, thành phố.

Các dự án tiêu biểu: Hỗ trợ cho người dân phát triển sinh kế bền vững theo định hướng thị trường nhằm giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm theo yêu cầu của thị trường; Giúp cộng đồng quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; xây dựng và nhân rộng thành công một số mô hình trồng cây bản địa hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về bình đẳng giớ và bảo vệ trẻ em, nhờ có hỗ trợ của dự án, năng lực tiếp cận quyền của cán bộ quản lý cấp huyện, xã được nâng lên, giúp họ thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương. Vai trò, vị thế và tiếng nói của phụ nữ đã được coi trọng. Thông qua các buổi đối thoại, nhiều ý kiến, khuyến nghị chính đáng của trẻ em đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận và cụ thể hóa vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong 25 năm qua, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, CRD đã thực hiện 109 hợp đồng, dự án với tổng ngân sách gần 100 tỷ đồng, chủ yếu tại 39 xã, phường thuộc 8 huyện, thị xã và thành phố Huế.

Các chương trình, dự án, hoạt động của CRD đã giúp cho bà con nhân dân và cán bộ tại các vùng dự án có được kiến thức, phương pháp làm việc có sự tham gia, nguồn vốn, ... để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Đồn thời cũng hỗ trợ rất tốt cho chính quyền nơi đây thực hiện thành công mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Theo ông Phương, Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, điều kiện đời sống của người dân vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn thành các chỉ tiêu về nông thôn mới. Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị CRD tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh hoàn thành chương trình đề ra.

Theo THẢO VI/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/nguoi-ngheo-huong-loi-tu-cac-du-an-phat-trien-ben-vung-nong-thon-mien-trung-20210327162527611.htm

Tags: Thừa Thiên Huế  |  trung tâm phát triển nông thôn miền trung  |  mô hình sinh kế  |  nông thôn  |  hộ nghèo  |  dân tộc thiểu số  |  phụ nữ  |  trẻ em  |  bình đẳng giới