Người nhà cháu bé 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại nói gì?