Người nhiễm Covid-19 ở Mỹ tử vong sau khi bị 40 bệnh viện từ chối