Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng về vụ bản đồ có 'đường lưỡi bò' trên website H&M