00:00

Người phụ nữ trèo lên cột điện cao thế ở Sài Gòn, nói lảm nhảm, cố thủ

TIN LIÊN QUAN