Người tham gia chống dịch Covid-19 được hưởng những phụ cấp nào?

Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ ký ngày 08-2-2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, trong đó bổ sung nhiều đối tượng được hưởng phụ cấp chống dịch.

Theo TRẦN HUYỀN/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/nguoi-tham-gia-chong-dich-covid-19-duoc-huong-nhung-phu-cap-nao-2021031315201152.htm

Tags: người tham gia  |  chống dịch  |  COVID-19