Người thuộc ekip phim Song Song của Nhã Phương ủng hộ Nhất Trung

Một thành viên ekip sản xuất phim Song Song đã chia sẻ công khai status của đạo diễn Nhất Trung, đính kèm là dòng status ẩn ý: 'Rồi cũng có người lên tiếng, điều mà chúng tôi vừa trải qua không lâu. Chỉ là chúng tôi hèn nhát không dám nói như anh ấy'.

Thứ hai, 19/04/2021 19:39