Người trên 18 tuổi chưa tiêm vắc-xin phải đăng ký thế nào?