Người từ vùng 4 vào Quảng Ninh được xe đưa từ chốt kiểm soát về địa phương