Người từng đỡ đầu tại Mỹ tặng món quà đặc biệt 25 ngàn đô cho Phi Nhung