Người tung tin vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh bị bắt đối diện hình phạt nào?