Điểm xét tuyển Đại học, Cao đẳng

Ngưỡng điểm xét tuyển các khoa, trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 vào các ngành/chương trình đào tạo trình độ đại học của các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc.

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Đây chính là ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2021, hay còn gọi là mức điểm sàn.

Cụ thể, Trường đại học Công nghệ: từ 18- 24 điểm, tuỳ theo nhóm ngành và chương trình đào tạo.

Trường đại học Khoa học Tự nhiên: từ 18 – 21 điểm, tuỳ theo ngành. Thí sinh lưu ý khi đăng ký xét tuyển các chương trình đào tạo chất lượng cao, tiên tiến của Trường cần đáp ứng điều kiện về trình độ Tiếng Anh.

Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 18 – 19 điểm, tuỳ theo ngành.

Trường đại học Ngoại ngữ: 26 – 28 điểm, theo thang điểm 40 (môn Ngoại ngữ hệ số 2) và thí sinh phải có điểm tối thiểu của môn Ngoại ngữ là 4.0 điểm đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao.

Trường đại học Kinh tế: 23 điểm.

Trường đại học Việt Nhật: 18 điểm

Khoa Luật: 19,5 điểm.

Khoa Quốc tế: 18-20 điểm, tuỳ theo ngành.

Khoa Quản trị và Kinh doanh: 18 – 22 điểm, tuỳ theo ngành.

Khoa các Khoa học liên nghành: 18 điểm.

Riêng Trường đại học Giáo dục, theo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Trường Đại học Y dược, theo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo sức khỏe do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Hai mức điểm sàn của khối ngành đào tạo giáo viên và sức khoẻ sẽ được Bộ Giáo dục và đào tạo công bố chậm nhất trước ngày 26/8.

Theo THANH XUÂN/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/tuyen-sinh/nguong-diem-xet-tuyen-cac-khoa-truong-thuoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-658167/

Tags: Bộ Giáo  |  Khoa Luật  |  Hà Nội  |  VNU Đây  |  tiếng Anh  |  Việt Nhật  |  Khoa Quốc  |  Khoa Quản  |  Riêng Trường  |  Trường Đại