Nguy cơ dịch Covid-19 còn lớn, Pháp muốn kéo dài tình trạng khẩn cấp