Nguyên Giám đốc trung tâm bảo tồn di tích được bầu làm Chủ tịch UBND TP Huế