Nguyễn Trọng Hưng hậu ly hôn: Xin add vào group 'anti cô giáo Âu' chỉ để cho vui